Dlaczego warto skorzystać z moich usług?

Jestem szczęśliwy, że wykorzystując posiadaną wiedzę prawną oraz doświadczenie, mogę uczestniczyć w projektach IT, które zmieniają nasze codzienne życie.

W branży IT i nowy technologii nie trzeba nikogo przekonywać, że do osiągnięcia sukcesu konieczne jest zdobycie specjalistycznej wiedzy, która zostanie poparta doświadczeniem. Nie ma ludzi, którzy dobrze znają się na wszystkim. Projekt IT tylko wtedy ma szanse na powodzenie, gdy każdy jego element jest realizowany przez specjalistę w danej dziedzinie.

Większość firm IT, które korzystały z pomocy prawnej prawnika (radcy prawnego lub adwokata) bez specjalizacji w tej dziedzinie, mogło napotkać na różne problemy, z których podstawowym jest brak zrozumienia przez prawnika aspektów technicznych i biznesowych charakterystycznych dla IT. Taki stan negatywnie wpływa na jakość świadczonej pomocy prawnej.

To co wyróżnia na tym tle prawnika specjalizującego się w prawie nowoczesnych technologi to:
Wiedza - posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnych oraz szeroko rozumianego prawa nowoczesnych technologii - stanowi fundament profesjonalnej pomocy.
Skuteczna komuniacja - wynikająca ze znajomości branży IT i procesów w niej zachodzących - prawnik IT musi analizować powierzoną mu sprawę z perspektywy produktu IT. Umożliwia to pomoc w rozwiązywaniu problemów, które są ściśle powiązane z obowiązującymi regulacjami prawnym.
Rozwiązywanie problemów - Prawnik IT musi być zorientowany na znajdowanie rozwiązań powstałych problemów, a nie tylko na sygnalizowaniu problemów. Problem dostrzeżony lecz nie rozwiązany pozostaje problemem.

Zakres oferowanych usług

Prowadzona przeze mnie kancelaria świadczy pomoc prawną w następującym zakresie:
Prawo własności intelektualnej
 • Opracowanie i negocjowanie skomplikowanych umów outsourcingu informatycznego.
 • Sporządzanie i opiniowanie umów licencyjnych oraz przenoszących autorskie prawa majątkowe.
 • Opracowanie i negocjowanie umów wdrożeniowych na systemy informatyczne.
 • Analiza prawna planowanych przedsięwzięć informatycznych.
 • Audyt prawny zgodności działań z prawem własności intelektualnej, standardami i regulacjami sektorowymi IT.
 • Reprezentowanie w sporach dotyczących umów informatycznych i oprogramowania IT.
Umowy w modelu SaaS
 • Wsparcie prawne i biznesowe w tworzeniu modelu świadczenia usług drogą elektroniczną (umowy SaaS).
 • Opracowywanie regulaminów dla aplikacji internetowych oraz na urządzenia mobilne.
 • Opracowanie modelu przetwarzania danych osobowych.
 • Przygotowywanie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych oraz o dalszym powierzeniu (podpowierzenie).
 • Wdrażanie procesów oraz regulacji wewnętrznych dotyczących ochrony danych osobowych - polityka prywatności, instrukcje zarządzania systemami informatycznymi.
Obsługa prawna przedsiębiorstw
 • Kompleksowa obsługa i bieżące doradztwo prawne - udzielanie porad prawnych związanych z bieżącą działalnością.
 • Sądowe i przedsądowe odzyskiwanie należności.
 • Zakładanie i przekształcanie spółek oraz innych podmiotów (stowarzyszeń, fundacji itp.).
 • Opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów.
 • Zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych.
 • Pomoc prawna w ramach postępowań prowadzonych w trybie zamówień publicznych.
Pomoc prawna świadczona dla lekarzy, fizjoterapeutów i placówek medycznych
 • Przygotowywanie oraz negocjowanie umów o świadczenie usług medycznych.
 • Zapewnienie zgodności działania z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO).
 • Wsparcie w prawidłowej organizacji prowadzonej placówki medycznej przy uwzględnieniu obowiązujących wymagań prawnych.
Ochrona danych osobowych (RODO)
 • Audyty zgodności działalności z regulacją dotyczącą ochrony danych osobowych.
 • Umowy powierzenia i podpowierzenia danych osobowych.
 • Wdrożenia RODO - analiza procesów, dokumentacja, organizacja.
Ilość obsłużonych umów w branży IT
Doświadczenie zawodowe
Ilość wypitych kaw

Kontakt

Zapraszam do kontaktu w celu umówienia dogodnego terminu spotkania.
Siedziba kancelarii mieści się w Tychach, możliwe są spotkanie także w Katowicach lub innych miejscach na terenie Śląska i okolic.
W trosce o cenny czas klientów, świadczę usługi przede wszystkim w sposób zdalny.

Zapraszam też do kontaktu za pośrednictwem portalu Linkedin - odnośnik do mojego profilu znajduje się poniżej.
Kancelaria Radcy Prawnego
Mateusz Nowak
ul. Żorska 4a/4
43-100 Tychy
NIP 646 27 37 347
REGON 368253782
Dane kontaktowe
E-mail: mateusznowak@radcaprawnyit.pl Phone: 603 470 899